Katulähetystyö

Katulähetystyö on diakonian perusteista lähtevää, vapaaehtoisuuteen perustuvaa päihde- ja kriminaalityötä. Keskeistä työssä on evankeliumin jakaminen sekä sanoin että teoin ja sitä kautta ihmisarvon ja inhimillisyyden säilyttäminen, joskus hyvinkin vaikeista, ulkoisista olosuhteista huolimatta.

Tehtävä

Katulähetysliiton tehtävänä on tukea jäsenseurakuntiensa ja -yhdistystensä vapaaehtoista katulähetys-, vankila- ja erityisdiakoniatyötä, erityisesti päihde-, kriminaaliongelmaisten ja asunnottomien auttamiseksi sekä antaa koulutuksellista tukea työntekijöille.

Toiminta

  • Liiton jäsenjärjestöissä ja - eri ev.lut. seurakunnissa toimii huomattava määrä vapaaehtoisia katulähetystyöntekijöitä ja katulähetystyöstä vastuussa olevia viranhaltijoita.
  • Liitto järjestää vuosittain yhdessä jäsenjärjestöjensä ja -seurakuntiensa kanssa koulutukseen ja virkistykseen tarkoitetut valtakunnalliset talvi- ja kesäpäivät. Päivillä pidettävän juhlamessun yhteydessä siunataan tehtäväänsä uudet vapaaehtoistyöntekijät.
  • Maatalousministeriön välittämä EU-ruoka- aputoiminta.
  • Liiton edustajat vierailevat katulähetystilaisuuksissa ja juhlissa, vankiloissa jne.
  • Vuosikokous valitsee liiton hallituksen sekä liiton/hallituksen puheenjohtajan.
  • Liiton toiminta katetaan pääasiassa avustusvaroin (Kirkkohallitus, seurakuntien kolehdit ja jäsenmaksut).

 

Suomen Katulähetysliitto ry. - Finlands Gatumissionsförbundet rf